Euroclean Facility Operations | Entegre Tesis Yönetim HizmetleriEuroclean Facility Operations | Entegre Tesis Yönetim HizmetleriEuroclean Facility Operations | Entegre Tesis Yönetim Hizmetleri

Çamaşırhane Hizmetleri

Çamaşır ve Çamaşırhane Hizmetleri

Çamaşırhane Hizmetlerimiz kapsamında; tekstil ürünlerinin toplanması, yıkanması, ütülenmesi ve dağıtımı enfeksiyon kontrol prensiplerine uygun hijyenik koşullarda yürütülmektedir.

RFID etiketleme yöntemi ile bir tekstil, satınalımı gerçekleştiği anda tanımlanarak nitel ve nicel özellikleri, yaşam süresi ve fiziksel lokasyonu kontrol ve takip altında tutulabilmektedir. Tekstillerin bölüme özgü tanımlanması, kullanım sıklığının belirlenmesi, kurum dışına çıkışının engellenmesi, stok sayımlarının kolaylaştırılması gibi birçok avantaj sağlayan sistem etkin bir stok yönetimi sağlayarak tekstil maliyetlerinin azaltılmasına da olanak sağlamaktadır.

Sağlık Tesislerinde bulunan çamaşırhanelerimiz proje aşamasında, temiz çamaşır, lekeli çamaşır, kirli çamaşır ve enfekte çamaşırlar arasında çapraz bulaşma olmamasını sağlayacak şekilde planlanmakta ve bu şartlara uygun olarak dizayn edilmektedir.

Tüm hasta çamaşırları ve enfekte çamaşırlar, birbirinden tamamen ayrılmış olan enfekte ve hijyenik yıkama bölümlerinde, otomatik dozajlama ünitesi bulunan tam otomatik hijyenik bariyerli çamaşır yıkama makinelerinde yıkanmaktadır.

Ütüleme ve kurutma işlemleri yine kendi bölümlerinde, son teknoloji ürünü silindir ütülerde ve tam kurutma makinelerinde gerçekleştirilmektedir.

Tüm çamaşırlar  içerisine yerleştirilen chipler sayesinde RFID ile takip edilmekte, tekstil tür ve adetleri ile yıkama döngüleri elektronik olarak kayıt altına alınmaktadır.

Temiz çamaşırların depolanması
Kullanılmış çamaşırların ayrılması ve toplanması
Çamaşırhane hizmetleri (yıkama, kurutma, ütüleme, paketleme, dağıtım vb.)
Personel üniforma hizmetleri
Tamirat ve değiştirme hizmetleri (terzi)
Hastane tekstilerinin muhafaza edilmesi