Euroclean Facility Operations | Entegre Tesis Yönetim HizmetleriEuroclean Facility Operations | Entegre Tesis Yönetim HizmetleriEuroclean Facility Operations | Entegre Tesis Yönetim Hizmetleri

Kariyer

Sizi aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz!

İnsan Kaynakları Müdürlüğü, yeni nesil yönetici ve liderlerimizin desteğiyle Euroclean hedef ve ilkeleri doğrultusunda kaliteli insan gücü alımını gerçekleştirmek, bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini sağlamak, etik ve etkin seçme, işe alma, sürekli eğitim ve geliştirme ile performans yönetimini temel alan çağdaş uygulamaları yürütür.

Kurumsal başarıya ancak bilgili, deneyimli, işini kendisine meslek edinmiş ve motive olmuş çalışanlarla ulaşmayı hedefler. Ayrıca çalışanlar arasında dil, ırk, cinsiyet, din, etnik ve kültürel köken farklılıklarından dolayı ayrımcılık yapılmaz ya da ayrıcalık tanınmaz, bütün çalışanlar eşitlik ilkesi içinde değerlendirilir.