Euroclean Facility Operations | Entegre Tesis Yönetim HizmetleriEuroclean Facility Operations | Entegre Tesis Yönetim HizmetleriEuroclean Facility Operations | Entegre Tesis Yönetim Hizmetleri

Politikalarımız

Euroclean, müşterisinin tüm sosyal paydaşlarının hedeflerini gözetir, risk paylaşabilen iş modelleri sunar.

Uzun süreli ve “kazan-kazan” ilkesine dayalı hedeflerle, kaynaklarını asli işlerine yöneltmelerini sağlar. Kuracağı uzun vadeli ilişkide, iş gereklerini doğru olarak algılayıp, fark yaratıcı çözümleri fiyat-kalite dengesi ile sunarak ve işletmesindeki sorunlarını kendi sorunu gibi sahiplenerek, heyecanını hiç kaybetmeden müşteri memnuniyetinde sürekliliği taahhüt eder.

Bu değerlerle; belirlenen kalite hedef ve planlarına uygun olarak çalışmak ve sürekli iyileştirmenin bir parçası olmak tüm çalışanlarımızın birincil sorumluluğudur.

Kalite Politikası
 • Kalite standartlarını uygulayıp, takım ruhu içerisinde sürekli iyileştirmeler ile sürdürülebilir kalite
  hedefi olan lider bir kuruluş olmak.
 • Hasta haklarına saygılı ve hasta güvenliğini ön planda tutan bir anlayış ile hastalara kaliteli ve
  ulaşılabilir bir sağlık hizmeti sunmak.
 • Verilen hizmetleri tüm ulusal/uluslararası yönetmelik, hüküm ve müşteri şartlarına uygun olarak
  tarafsızlık, güvenilirlik ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirmek.
 • Risklerimizin farkında olmak ve risklerimize çözüm üretmek.
 • Çalışanlara eğitimlerle yetkinlik kazandırmak ve hizmet sunumunun her aşamasında katılımlarını sağlamak.
 • Hizmet koşullarını, müşterilerimizin arzu ve önerileri paralelinde geliştirerek maksimum seviyede
  müşteri memnuniyeti yaratmak.
Çevre Politikası
 • Atıkları kaynağında ayırıp, çevreye ve insanlara daha az zararlı hale getirilmesini sağlamak.
 • Geri dönüşebilen atıkları diğer atıklardan ayrı biriktirip, doğal kaynak ve enerji kayıplarını azaltmak.
 • Atık miktarının azaltılması için bünyemizde çalışmalar yapmak, eğitimler vermek.
 • Tüm ulusal ve uluslararası çevre mevzuatı yönetmelik ve hükümlerini tam olarak yerine getirmek.
 • Çalışanlarımızı vereceğimiz eğitimlerle yetkinlik kazandırmak Çevre yönetim sistemini aktif olarak uygulayıp, sürekli iyileştirmeler yaparak sürdürülebilir çevre gelişimini sağlamak
 • Çevre ile ilgili riskleri belirlemek ve tehlikeleri azaltmak.
 • Çevre amaç ve hedeflerini oluşturarak sürekli gelişmeye katkıda bulunmak.