Euroclean Facility Operations | Entegre Tesis Yönetim HizmetleriEuroclean Facility Operations | Entegre Tesis Yönetim HizmetleriEuroclean Facility Operations | Entegre Tesis Yönetim Hizmetleri

Eğitimin Kurumlar İçin Önemi

Eğitim nedir?

Eğitim bir insanın bir amaç doğrultusunda, her anlamda, çok kapsamlı bir şekilde sürekli kendini geliştirebilmesi diğer bir yönüyle ise  yenilenmesi olarak tarif edebiliriz.

İnsanoğlu doğduğu günden itibaren yaşamının son anına kadar öğrenir, değişir ve gelişir. Almış olduğu her eğitim kişinin topluma ayak uydurmasına yardımcı olur. Kültürlenme ve davranış süreçlerinde kendisini daha bilinçli bir şekilde değiştirebilmesini amaçlamaktadır. Eğitim insanoğlunun ifade yeteneğini geliştirir.

 Formal Eğitim ve İnformal Eğitim olarak eğitimi ikiye ayırarak ön plana çıkartabiliriz. Formal yani resmi olarak eğitim;  planlanan, programlanan ve bir müfredata uyarlanarak kontrollü bir şekilde bir eğitimci eşliğinde uygulanan eğitimdir. İnformal Eğitim ise; gelişigüzel olarak nitelendirebileceğimiz, yaşam içerisinde ortaya çıkan bir planı ya da amacı olmayan toplumun her kesiminde gerçekleştirilebilen bir eğitim şeklidir.

Kurumsal şirketler için eğitimin önemi

Büyük ve küçük her kurumsal şirketin planlı ve sistemli bir şekilde çalışmasına, çalışanların kurum içerisindeki performanslarına ve uygunluğuna bakılarak, yaptığı işin gerekliliklerinin en doğru bir şekilde yapılabilmesi Eğitimlerle sağlanabilmektedir. Eğitim işe başlayan her çalışanın Oryantasyon süreci ile başlamalıdır. Oryantasyon, işe başlayan her çalışanın ilk iş günü işe alışma, duyarlılık kazanma ve yönlendirilerek kılavuzluğun yapıldığı çok önemli bir süreçtir. Her kurum kendi bünyesi içerisinde mevcut düzeni aksatmadan bu tanıtım sürecini tamamlamalıdır. Bu işe başlayan her personelin işe alışması ve yabancılık çekmemesi için çok önemli olan bir süreçtir. Temel Oryantasyon ve Mesleki Oryantasyon olarak büyük ve küçük ölçekli kurumlara göre değişiklik gösterebilir.

Çalışanlar iş sahası içerisinde attığı her adımda, uyguladığı her planda, verdiği tüm analitik kararların doğruluğunda kişisel ve mesleki gelişim gerektiren eğitimlere ihtiyacı vardır.

Her kurum personelini kurumsal eğitimler ile desteklerse, bilgi sahibi ve bilinçli olan çalışan gerekli beceri uyum ve mesleki sorumluluklarını yerine getirebilir. Bu eğitimler Online ve ya Yüz yüze ikiye ayrılabilir hatta kurumların planlarına göre çeşitlilikler gösterebilir.

Bilim ve Teknolojide olan gelişmeleri takip edebilmek, mesleki yeni bilgi ve uygulamayı öğrenmeyi amaçlamak bilginin yayılmasında önemli rol oynamaktadır. Bir kurumun eğitimlerinin başarısı, her çalışana tek tek dokunabilmek bir eğitim uzmanının en temel görevi olmalıdır. Alınan verimliliğin artması sayesinde memnuniyetin de paralel olarak artması amaçlanmalıdır.

Verilen her eğitimin başlıklarına baktığımızda Meslek ve Beceri kazandırma, Teknolojiye uyum Eğitimleri, İleri Meslek Eğitimleri, Kriz yönetimi, İş Başında Yetiştirme vs. gibi isimler ile farklılık gösterse bile amaç her zaman çalışanların memnuniyeti ve verimliliği olmalıdır.

Ülkemizde kamu kurum ve kuruluşlarında Hizmet içi eğitim, Hizmet öncesi eğitim ve düzenlemeler yasalarımızla zorunlu hale gelmiştir. Bununla birlikte iş gücü memnuniyeti ve oranları %90’lara ulaştığı görülmektedir. İşine karşı motivasyonu artan çalışanın mevcut durumdaki ve ya ani gelişen sorunlara karşı çözümü hızlanmış ve akılcı karar verebilme becerisi gelişmiştir.

Rekabet ortamında ayakta kalabilen bir kurumun en önemli özelliği çalışanına verdiği ve ya sağladığı kaliteli eğitimlerle olmaktadır.

Yorum yap